Startell

מדיניות פרטיות

 1. החברה עושה שימוש במידע זמין ומצוי לכל אדם, המתפרסם באינטרנט לרבות תמונות וקבצי מדיה. החברה אינה אחראית לאמיתות המידע ו/או לתוכנו וכל פעולה או תובנה המבוססים על המידע הינם באחריות המשתמש בלבד ואינם באחריות החברה. 
 2. החברה וחברות נוספות הקשורות בחברה ובהתאם לאותם הסטנדרטים, רשאיות להשתמש במידע שנמסר על ידי המותג והמשפיענים על מנת לספק את המידע ואת שירותי החברה. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.
 3. המשתמשים באתר מאשרים בזאת כי הם מודעים לכך שאינם מחויבים לספק לחברה את המידע, אך המידע נדרש לחברה על מנת לאפשר למשתמשים להירשם לאתר ולקבל גישה לפעילויות באתר. ברישום לאתר או שימוש בו באופן אחר, המשתמשים מסכימים במפורש ומרצון שהחברה תאסוף את המידע ותשמור אותו באחד או יותר ממסדי הנתונים שלה.
 4. המשתמשים מצהירים שהמידע שסיפקו לחברה הוא שלם ומדויק, וניתן על ידם מרצון ומדעת. המשתמשים מאשרים בזאת ומסכימים שהשימוש שהחברה עושים במידע אינו מהווה הפרה של זכות הפרטיות וגם לא של אף זכות אחרת, ומוותרים בזאת על כל טענה, תלונה או עילת תביעה ביחס להפרה, פגיעה בם או בכל מי מטעמם לרבות בזכותם לפרטיות, כתוצאה מאיסוף המידע והשימוש בו בהתאם למדיניות פרטיות זו, ומשחררים את החברה מכל אחריות לכל נזק, ישיר או עקיף, כספי או אחר, שעלול להיגרם להם או לצדדים שלישיים בעקבות מסירה ואיסוף המידע והשימוש בהתאם למדיניות פרטיות זו.
 5. משתמש אשר מעוניין מסיבה כלשהיא, ובכל זמן, לאחר שנרשם או השתמש באתר והסכים לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות, להסיר את ההסכמה שנתן לאיסוף המידע, שמירתו ושימוש בו למטרות שלשמן נמסר המידע באתר. יכול ליצור קשר באמצעות כתובת הדוא"ל support@startell.com המנויה בתחילת מדיניות פרטיות זו והחברה תסיר אותו ממאגר המידע שלה, על כל הנובע והמשתמע מכך.
 6. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם למשתמשים, היה וכתוצאה מכך יאבד המידע ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
 7. החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע”י המשתמשים אלא על מנת לאפשר את קבלת השרות באתר ובהתאם לכל דין.
 8. הסכמה לתנאי האתר מהווה אישור לחברה או למי מטעמה לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המשפיענים והמותגים לחברה, על מנת לספק למשתמשים מידע על שירותים דומים של החברה ומידע נוסף באמצעות אימייל על שירותים ומשאבים הקשורים לשרותי החברה. 
 9.  באם הנך מעוניין להסיר בכל עת את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה של החברה אנא פנו לחברה באימייל שכתובתו support@startell.com.
 

שינויים במדיניות הפרטיות 

 1. האתר שומרי על זכותו לשנות את מדיניות הפרטיות הזו בכל עת ובהתאם לשיקול דעת החברה הבלעדי ומבלי שהחברה תודיע על כך, לכן אנא עיינו בה לעתים קרובות. שינויים והבהרות במדיניות הפרטיות יכנסו לתוקף מחייב מיד עם פרסומם באתר.
 

Cookies

 1.  האתר משתמש ב-Cookies לצורך תפעולו השוטף ועל מנת לאסוף נתונים אודות השימוש של משתמשים באתרים, להתאים את הפרסומות והאתרים שיוצגו בפניהם לנושאים שיעניינו אותם, ולצרכי אבטחת מידע.
 2.  Cookies הם קבצי טקסט שנוצרים לפי פקודת הדפדפן של המשתמש ועצם שימושך באתר מעיד על הסכמתך להתקנתם על מחשבך (ככל שאינם מותקנים כבר) וכן, לשימוש במידע כאמור לעיל. חלק מה-Cookies יפקעו כשתסגור את הדפדפן וחלקם ישמרו על גבי הכונן הקשיח במחשבך.
 3. המידע שמכילים ה-Cookies נוגע, בין היתר, לדפים בהם ביקרת, לאתרים שהובילו אותך לאתרים בהם אתה גולש, למשך הזמן שגלשת באתרים, מדורים המעניינים אותך במיוחד ועוד. אם אינך מעוניין בהימצאות ה-Cookies, תוכל לבטל אותם על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך (ניתן להיעזר לצורך כך בקובץ העזרה של הדפדפן). בנוסף, באפשרותך למחוק את ה -Cookies במחשבך בכל רגע. לתשומת ליבך, מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה להתאים את הפרסומות באתר להעדפותיך. לעדכונך, נטרול ה -Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר, או באתרי אינטרנט אחרים.
 4. ייתכן כי חלק מהמודעות, שבהן אתה צופה בעת הביקור באתר מגיעות משרתים של צדדי ג’ המנהלים את מערך הגשת הפרסומות באתר. ניהול הפרסומות מצריך מחברות אלו הצבת Cookies במחשבך ושיבוץ web beacons “משוואת רשת” במודעות הפרסומת (“Cookies”). משוואות הרשת הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי המשובצים בדפי אינטרנט, המסייעים באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר וכן נתוני קהל (כגון גיל, מין ותחומי עניין) המופקים מפרסום מבוסס עניין של Google או מפרסמים אחרים באמצעות קוד Google Analytics. אותו מידע אינו מזהה אותך באופן אישי, אלא רק מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך.
 5. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies ובמשוואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות האתר. לדוגמה, מדיניות הפרטיות של- Google.