Startell

שאלות ותשובות

מותגים

לאחר שמשפיען ומותג יבחרו לעבוד יחד, למשפיענים ישלח חוזה שניתן לחתום עליו בצורה וירטואלית. החוזה יחתם ע"י שני הצדדים.

מותגים יכולים לבחור ליצור ולספק חוזים משלהם או להשתמש בתבנית מפלטפורמת Startell.

ל-Startell יש מערכת פנימית להעברת הודעות בצורה ישירה. משפיענים יוזמנו על ידי מותגים להצטרף לשיחה ולהתחיל שיחות על קמפיינים.

אנו ממליצים לך לעיין בתנאי החוזה שלך כדי לפתור בעיות בקמפיין. תוכל גם לבקר בתנאים וההגבלות של Startell למידע נוסף.